Persbericht Leidsmediafonds

Veel belangstelling voor Leidsmediafonds

De lokale (onderzoeks)journalistiek in de Leidse regio heeft veel belangstelling voor het Leids Mediafonds. In totaal zijn 31 voorstellen ingediend tijdens de eerste aanvraagronde van het fonds. Het bestuur gaat alle aanvragen nu beoordelen. Half november wordt bekend welke voorstellen zijn gehonoreerd.

Doel van het eerder dit jaar opgerichte Mediafonds is bevordering van de kwaliteitsjournalistiek in de Leidse regio, zodat inwoners, instellingen en bedrijven nog beter worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad en directe omgeving. De gemeente Leiden heeft daarvoor in 2018 250.000 euro ter beschikking gesteld aan het fonds, dat onafhankelijk opereert.

De ingediende journalistieke onderwerpen zijn zeer divers en variëren van politiek, sport en geschiedenis tot verkeer, milieu en universiteit. Het gaat om artikelen voor dag- en weekbladen en voor online, maar ook om producties voor radio, video/TV, podcast, en zelfs een app. Nagenoeg alle gevestigde lokale media maar ook veel freelance journalisten hebben een of meer aanvragen ingediend bij voor een bijdrage uit het fonds.

De vijf bestuursleden gaan de journalistieke aanvragen toetsen aan de criteria die zijn vastgelegd in het reglement van het Leids Mediafonds. Daar zullen – behalve in de lokale media zelf – uiteindelijk ook alle gehonoreerde publicaties verschijnen.

De tweede aanvraagronde van het Leids Mediafonds is in het voorjaar 2019 met 1 april als sluitingsdatum.

------

Ook het Bureau voor Lokale Zaken heeft samen met MakersRadio, het Leidsch Dagblad en UnityFM een aanvraag ingediend.