Leids Mediafonds spreekt van rijke oogst in 2019

LMF

Het Leids Mediafonds heeft in zijn najaarsronde 2019 in totaal ruim 94.000 euro subsidie toegekend aan zes journalistieke projecten. Het zwaartepunt ligt dit keer op geschreven journalistieke producties met een maatschappelijke of politieke context. Opvallend is dat er ook een groot datajournalistiek project van start kan gaan dankzij het mediafonds: de ‘Woonitor’, die op grond van open data tot op straatniveau een beeld gaat geven van het woon- en leefklimaat in Leiden.

In de najaarsronde 2019 werden tien aanvragen ingediend. De zes die zijn gehonoreerd zijn stuk voor stuk veelbelovend. Zo wordt de stand van de zorg in Leiden in vier artikelen voor het Leidsch Dagblad in kaart gebracht. Het in stilte gegroeide Leiden Bio Science Park, dat intussen goed is voor 20.000 banen, wordt onder de loep genomen in een serie artikelen in Mare en het Leidsch Dagblad. En Sleutelstad en de Oegstgeester Courant slaan de handen ineen om de totstandkoming van de woonwijk Nieuw Rhijngeest-Zuid te reconstrueren en te volgen.

Gangmaker
Terugkijkend op heel 2019 noemt voorzitter Bob Nieman de oogst ‘rijk, gevarieerd en fraai’. Dit jaar is het tweede in het bestaan van het Leids Mediafonds en het eerste waarin twee ronden van aanvragen konden worden gehouden. In totaal werden dit jaar 41 aanvragen ingediend, waarvan er 15 zijn gehonoreerd met een subsidiebedrag van 246.000 euro. “Hiermee bewijst het Leids Mediafonds een gangmaker te zijn voor journalistieke verdieping”, zegt Bob Nieman. Eén van die journalistieke pareltjes, de documentaire I am Rembrandt van Yaël Vinckx en Alex Bordewijk, gaat op zondag 3 november in première in Trianon in Leiden en wordt zondag 10 november bij Omroep West vertoond. Deze documentaire is gefinancierd door Leids Mediafonds en Fonds Bijzondere Journalistieke Producties. Alle publicaties verschijnen op de website www.leidsmediafonds.nl. Op deze pagina staan nu vijftien producties.

Coaching
Bij de afweging let het Leids Mediafonds op journalistieke diepgang, maatschappelijke relevantie, nieuwswaardigheid maar ook innovatie, samenwerking met andere partijen en bevordering nieuw talent. Er is ruimte voor experimenteren, een voorbeeld daarvan is het succesvolle project Factcheck071. Voor stimulering van nieuw talent biedt het Leids Mediafonds in samenwerking met de NVJ coaching aan. Daarbij wordt een ervaren journalist als begeleider van het project aangezocht. In totaal zijn er 72 aanvragen ingediend bij het Leids Mediafonds, waarvan er 33 zijn gehonoreerd. In 2018 ging het om 31 aanvragen en 18 toekenningen, met een subsidiebedrag van bijna 206.000 euro. Ook komen het fonds en de NVJ met een workshop onderzoeksjournalistiek.

Het Leids Mediafonds
Het Leids Mediafonds beheerde in 2018 en 2019 250.000 euro; een bedrag dat de subsidiegever – de gemeente Leiden – uit heeft getrokken voor versterking van de journalistiek in Leiden en directe omgeving. Na politieke discussie over een voorstel het fonds vanaf 2020 flink te verkleinen, is het bedrag voor komend jaar vastgesteld op 200.000 euro. Ook wordt het fonds geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomst hiervan wordt verder gediscussieerd over de toekomst van het Leids

Mediafonds.
Het doel van het fonds is kwaliteitsjournalistiek bevorderen, zodat inwoners, instellingen en bedrijven beter worden geïnformeerd over wat er speelt in de stad Leiden en de omliggende regio. De deadline voor de volgende aanvraagronde is 1 april 2020.