RijnlandRoute: niet horen, zien, en ruiken

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg moet knelpunten oplossen en de doorstroming garanderen in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Veel bezwaarmakers vinden dat de keuze voor de RijnlandRoute is gebaseerd op een onjuiste analyse. Ze twijfelen aan de verkeersprognoses. Ook zouden alternatieven voor de weg onvoldoende onderzocht zijn.

De weg wordt aangelegd door de provincie Zuid-Holland, maar de gemeente Leiden heeft beloften gedaan aan met name de wijk Stevenshof, namelijk dat de nieuwe weg niet te horen, te zien en te ruiken mocht zijn. Volgens bewoners heeft de gemeente weinig gedaan om die toezegging waar te maken.

In een reeks artikelen en podcasts die gepubliceerd zullen worden op de website van het Leidse Bureau voor Lokale Zaken, het Leidsch Dagblad en UnityFM, maken we een reconstructie van deze besluitvorming. Hoe komt het dat de gemeente Voorschoten voor haar bevolking voor elkaar kreeg dat de, aanvankelijk op het maaiveld bedachte weg, in een tunnel onder de gemeente door gaat? Hoe kan het dat de gemeente Leiden genoegen heeft genomen met een open weg, vlak langs de wijk Stevenshof?


Samen met Leendert Beekman, politiek verslaggever UnityFM, Sebastiaan van der Lubbe, freelance journalist Leidsch Dagblad, maken René van Es, Richard den Haring, documentaire / podcastmakers en onderzoeker van het Bureau Pim Peterse, een reeks artikelen en podcasts die gepubliceerd zullen worden op de website van het Leidse Bureau voor Lokale Zaken, het Leidsch Dagblad en UnityFM.

Ons onderzoeksjournalistieke proces is te volgen via deze website. Vrienden van het Bureau krijgen toegang tot een afgeschermd deel van de website waar ze op de hoogte gehouden worden van de voortgang.