RijnlandRoute

Leidse wijkraad Stevenshof vraagt onderzoek extra stille Rijnlandroute

bron: Provincie Zuid-Holland

Wijkraad Stevenshof vraagt de gemeente Leiden om te onderzoeken of de tunnelbak van de Rijnlandroute stiller te maken is. Schrijft het Leidsch Dagblad. De tunnelbak maakt deel uit van de RijnlandRoute, een verbindingsweg tussen de A4 en de A44, die in een boortunnel onder de gemeente Voorschoten wordt aangelegd, maar bij de Leidse wijk Stevenshof in een open bak komt te liggen.

In een brief aan de gemeenteraad vraagt de wijkraad de gemeente te onderzoeken wat het effect zou zijn van speciale geluidsabsorberende wanden en een wegdek van tweelaags zeer open asfaltbeton (zoab). Zoab vermindert het verkeersgeluid en het vergroot de capaciteit van de weg door minder spat- en stuifwater tijdens regen.

Naar verwachting kost dat onderzoek zo’n 10.000 euro. De Wijkraad wijst er op dat de leefsituatie in de wijk  verslechtert. Extra maatregelen zouden de te verwachten overlast weer wat kunnen verkleinen.

Eerder pleitte de wijkraad voor een verlengde boortunnel. Het Bureau voor Lokale Zaken doet samen met een aantal Leidse journalisten onderzoek naar de vraag waarom dat verzoek niet is gehonoreerd en hoeveel moeite de gemeente Leiden heeft gedaan om aan de belofte te voldoen dat de weg niet te horen, zien of ruiken zou zijn.

Lees meer over ons onderzoek naar de RijnlandRoute.