Voortgang RijnlandRoute

Informatie aanvraag (Wob)

We beginnen ons onderzoek naar de besluitvorming rond de aanleg van de RijnlandRoute met een aantal Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur). We onderzoeken waarom de N434 met een boortunnel onder Voorschoten wordt aangelegd en deze bij Leiden in een open bak langs de wijk Stevenshof gaat. Welke inspanningen heeft de gemeente Leiden gedaan om de belofte 'niet horen, zien of ruiken' na te komen?

We hebben informatieverzoeken verstuurd aan de gemeenten Leiden, Voorschoten en Wassenaar, en naar de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Van het ministerie hebben we inmiddels een uitnodiging ontvangen om te komen overleggen over onze aanvraag.

UPDATE 22/1: Van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen, we wachten nog op bevestiging van Leiden. Van de Provincie Zuid-Holland hebben we een uitnodiging voor overleg ontvangen.

UPDATE 30/1
Vandaag ook de officiƫle ontvangstbevestiging ontvangen van de gemeente Leiden.


In een Wob-verzoek dient zeer nauwkeurig te worden beschreven welke informatie we wensen te ontvangen, over welke periode, en in welke vorm we de documenten willen ontvangen. Daar komt nog bij dat de bestuursorganen, in ons geval de gemeenten Leiden, Voorschoten en Leiden, de provincie Zuid-Holland en het ministerie vier weken de tijd hebben om te reageren op het informatieverzoek en ze kunnen deze periode met nog eens vier weken verlengen. Ook kunnen zij besluiten bepaalde documenten niet openbaar te maken. In dat geval kunnen we bezwaar aantekenen en het voor de rechter laten komen. Deze procedure kan soms maanden in beslag nemen. We houden je via onze website op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gelukkig zijn veel documenten al openbaar. We zijn nu in de beveiligde werkomgeving van het Bureau de documenten aan het inventariseren en doorzoeken. Er zijn veel rapporten geschreven, er zijn raadsverslagen en we hebben vele e-mailwisselingen en brieven. De komende tijd zullen we vooral bezig zijn met dit documenten onderzoek.

Wil je ons onderzoek steunen? Dat kan door vriend te worden van het Bureau voor Lokale Zaken of een donatie te doen.

Lees meer over de Wob:

- Wobben volgens Sjors van Beek (VVOJ)
- Maak Wob-verzoek niet te vroeg openbaar (VVOJ)
- Wet openbaarheid van bestuur (Rijksoverheid)